miejski zarząd ulic i mostów tychy

Scieżki pieszo-rowerowe w Tychach

Tychy: ścieżki wzdłuż Harcerskiej, Budowlanych i na terenach do remontu

Tyski urząd miasta podał do wiadomości fakt podpisania umów na wykonawstwo i finansowanie wielokilometrowych remontów ciągów pieszo-rowerowych. Inwestycję kwotą pięciu milionów złotych wsparł wspólny budżet Metropolii.